Nieuws Overzicht

Lessenmap Second Life@School

18-10-2017

In deze uitgewerkte les ontdek je samen met je leerlingen het mondiale verhaal achter onze dagdagelijkse spullen. Zo gaan we dieper in op de ontginning van grondstoffen en de bijhorende problemen. Daarnaast maak je kennis met de verschillende fasen die een product doorloopt: van grondstof tot afval. Aan het einde focussen we ook op alternatieven om met onze spullen om te gaan.

www.broederlijkdelen.be/nl/lesideeen-over-mijnbouw...

Handleiding 'Installeer een geefkast'

01-02-2017

Een geefkast is een kast waarin je spullen met elkaar kan delen. In een kast die op een duidelijke plaats staat in jouw school kan je vrij spullen plaatsen en meenemen. Het is een eenvoudige en toegankelijke manier om ongebruikte spullen weg te geven aan anderen. Maar wat geef je dan weg? In een geefkast kan je een breed gamma aan spullen plaatsen: een boek, dvd, kledij, kaarsen, lamp,... Kort samengevat: alle spullen die je zelf niet meer nodig hebt, maar die iemand anders wel kan gebruiken.

Wil je graag een geefkast installeren op jouw school? Ga dan vooroor de handleiding en bijkomende informatie naar: www.bewustverbruiken.be/artikel/deel-ongebruikte-spullen-de-geefkast

Vernieuwde workshop ‘Je GSM is goud waard voor Noord en Zuid’

27-06-2016

Vorige maand vernieuwde CATAPA haar workshop voor het secundair onderwijs ‘Je GSM is goud waard voor Noord en Zuid’. De nieuwe workshop gaat uit van een simulatiespel waarbij leerlingen zich verdiepen in de Peruaanse bevolking. In groepjes verplaatsen de leerlingen zich in de rol van investeerders, boerenbevolking, mijnwerkers, stedelingen en de overheid om zich zo de argumenten van de verschillende partijen eigen te maken en te leren begrijpen. Zoals in het echt mag ook de lokale bevolking stemmen over het mijnbouwproject in hun regio. Na het spelen van het simulatiespel legt CATAPA meer uit over de sociale en ecologische gevolgen van grondstoffenontginning, die er vaak jaren over doen om zich te ontvouwen aan de bevolking, en wordt de link met Noord-Zuid gelegd. Leerlingen analyseren hun GSM gebruik en tips worden gegeven voor een duurzamer gebruik van elektronica waar deze grondstoffen in verwerkt zitten. Tevens werd er een workshop ontwikkeld speciaal voor richtingen chemie en natuurwetenschappen, die leerling en leerkracht meer inzicht geven over de fysische en chemische processen verbonden aan ontginning.

De vernieuwde workshop is te boeken via www.catapa.be of www.second-life.be

Inspiratiebundel

01-02-2016

Deze bundel ondersteunt je bij de praktische uitwerking van je eigen project op school. Het geeft je een beeld van de verschillende richtingen die je uit kan. Blader er dus zeker even door en raak geïnspireerd door de handige praktijkfiches, praktijkvoorbeelden van andere scholen, Kringmaaksels van De Kringwinkel en Infofiches voor Scholen van Leefmilieu Brussel.

www.second-life.be/assets/3

Filmpje Hoe gaan jongeren om met de klimaatverandering?

07-12-2015

www.youtube.com/watch?v=qv5dNGRG7So

Hoe denken Belgische jongeren over klimaatverandering? Hoe voelen ze zich bij onze niet-aflatende honger naar grondstoffen, naar fossiele brandstoffen? En hebben ze het gevoel dat ze zelf, op school, een bijdrage kunnen leveren aan deze problematiek?

Dit filmpje werd gemaakt in het kader van ‘Olie drijft boven’, een project dat jongeren sensibiliseert over olieontginning in het Amazonegebied en hen ondersteunt om in actie te schieten. 'Olie drijft boven' is een project van BOS+, Laika en GoodPlanet Belgium.

Meer informatie over het project: www.bosplus.be/nl/onzeprojecten/projecteninvlaanderen/olie-drijft-boven.