Broederschool Roeselare

Doelgroep: 6e jaar ASO
Project: Erasmus-jaarproject

Omschrijving: In het kader van een Erusmusproject zullen doorheen het schooljaar verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo wordt er een fotowedstrijd rond afval gehouden. De leerlingen zullen via een begeleid traject ook het afvalbeleid op school onder de loep nemen. Tijdens een uitwisseling met leerlingen uit Lyon en Berlijn wordt ook nog een modeshow rond afval georganiseerd.

Gebruikte materialen: o.a. sluikstortafval