Wat is Second Life@School?

Waarom dit project op jouw school?

 1. Leerlingen zijn zich niet bewust van de grondstoffen die in hun dagdagelijkse spullen verwerkt zitten. De grondstoffen waaruit een smartphone, jeans of rugzak gemaakt zijn hebben al een bewogen reis achter de rug vooraleer ze als afgewerkt product in de winkel belanden.
 2. Wetenschappelijke studies tonen aan dat bepaalde grondstoffen stilaan uitgeput raken. Zo komt bijvoorbeeld de bevoorrading van zilver tegen 2030 in het gedrang. Ook indium dat gebruikt wordt voor de productie van zonnepanelen, wordt dan erg schaars. Alternatieven zoeken vormt de uitdaging van de toekomst!
 3. Leerlingen zullen in hun eigen leven met grondstoffenschaarste geconfronteerd worden.
 4. Second Life@School daagt jou en jouw leerlingen uit om zelf creatieve oplossingen te bedenken. We focussen hierbij op het talent en de eigen inbreng van de leerlingen: create, repair, share.

Wat houdt het project in?

Inhoudelijk:

 • Oproep: "Geef oude spullen een tweede leven".
 • Een inspirerende educatieve toolkit die helpt om de oproep op jouw manier vorm te geven
 • Second Life@School brengt jouw school in contact met transitie-initiatieven en spelers binnen de kringloopeconomie.
 • We bieden stimulansen om het thema 'duurzaamheid' te verankeren op jouw school.

Praktisch:

 • Gratis (tenzij anders vermeld in de educatieve toolkit).
 • Second Life@School loopt 3 schooljaren. Als school kan je op elk moment instappen, op jouw manier.
 • Ben je op zoek naar meer informatie of wil je toelichting bij het project op jouw school? Contacteer dan onze projectmedewerker.

Voor en door wie?

Voor:

 • Dit project is ontwikkeld voor scholen die hun vakoverschrijdend project (GIP, minionderneming, projectdag of –week, vrije ruimte) of een specifiek vakgebied (praktijk, maatschappelijk, creatief) willen koppelen aan een duurzame en sociale doelstelling.
 • Het project sluit het beste aan bij de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs. Het is daarnaast een unieke kans voor praktijkleerkrachten om de talenten en praktische vaardigheden van hun leerlingen uit TSO, BSO en KSO aan te spreken.

Dit project is een initiatief van Broederlijk Delen in samenwerking met Studio Globo, BOS+ en CATAPA, met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Bekijk hier meer informatie over de partners.

 • Broederlijk Delen start zelf geen projecten op. Dat is een bewuste keuze. Broederlijke Delen steunt lokale organisaties. Deze kennen immers de situatie ter plaatse het beste. We focussen ons op 3 thema's: het recht op voedsel, het behoud en goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en vrede en opbouw van democratie. Broederlijk Delen steunt lokale organisaties in Israël/Palestina en 12 landen in Afrika en Latijns-Amerika.
 • Studio Globo is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers. Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.
 • CATAPA is een nieuwe ecologische en sociale basisbeweging die vanuit een geïntegreerde aanpak werkt aan andersglobalisering en duurzame ontwikkeling, en focust hierbij op de mijnbouwproblematiek. CATAPA richt zich op de bescherming van de rechten en eigenheid van lokale gemeenschappen in het Zuiden die het slachtoffer worden van (multi)nationale mijnbouwbedrijven in hun regio.
 • BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. BOS+ wil dat mensen op een duurzame manier kunnen genieten van natuurlijke hulpbronnen. Daartoe zetten we in het Zuiden activiteiten op met een dubbel doel: lokale duurzame ontwikkeling én het behoud, beheer en herstel van bos en natuur.

Hoe ga je zelf aan de slag?

We hebben voor jou een stappenplan opgesteld. Dit kan dienen als leidraad doorheen je Second Life@School project. In de inspiratiebundel vind je daarnaast heel wat voorbeelden voor de praktische uitwerking.

Bij educatief aanbod vind je alle nuttige informatie terug om jouw project vorm te geven. Eenmaal ingeschreven, ontvang je de login-gegevens voor de educatieve toolkit. De website moet je zien als een werkinstrument voor de leerkracht.

De scholenpagina dient als forum voor de deelnemende scholen om informatie en tips uit te wisselen. Daarnaast kan je hier ook inspiratie opdoen voor je eigen project.

Aansluiting bij eindtermen

Second Life@School vindt nauwe aansluiting bij de vakoverschrijdende eindtermen die gelden binnen het secundair onderwijs.

Lijstje van voorbeelden voor vakspecifieke eindtermen.